Καθαρογραφή παλαιών εγγράφων

Καθαρογραφή παλαιών δυσανάγνωστων χειρόγραφων εγγράφων για ιδιωτική, δικαστική και χρήση στο κτηματολόγιο.

Μέχρι πρόσφατα όλα τα επίσημα έγγραφα που συντάσσονταν ήταν χειρόγραφα λόγω της έλλειψης μηχανικών μέσων. Η καλλιγραφική γραφή που επικρατούσε σε κάθε εποχή σε συνδυασμό με τον ιδιαίτερο γραφικό χαρακτήρα οποιουδήποτε συντάσσει ένα έγγραφο (συμβολαιογράφου, δικαστή, δικηγόρου κτλ.) καθιστούν πολλές φορές τα έγγραφα αυτά δυσανάγνωστα.

Ιδιαίτερα, τα δυσανάγνωστα χειρόγραφα συμβόλαια είναι κρίσιμα για την απόδειξη της κυριότητας στα ακίνητα και για αυτό  απαιτείται η καθαρογραφή τους προκειμένου να χρησιμοποιηθούν είτε δικαστικά είτε στο κτηματολόγιο.

Σε περίπτωση επισήμων αντιγράφων δύναται να εκδοθεί ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο για κάθε επίσημη χρήση και απόδειξη του περιεχομένου του εγγράφου.