ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΦΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η δικαστική γραφολογία είναι η επιστήμη που εξετάζει τον τρόπο δημιουργίας ενός εγγράφου από το χαρτί, την μελάνη, το είδος του εκτυπωτή μέχρι την γραφή και την υπογραφή προκειμένου ο δικαστικός γραφολόγος εφαρμόζοντας τις κατάλληλες γνώσεις και τεχνικές να διαπιστώσει την γνησιότητα ή την πλαστότητα ενός εγγράφου.

Μια πλαστή διαθήκη, ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, μια επιταγή, μια συναλλαγματική με μια πλαστογραφημένη υπογραφή, μια ανώνυμη επιστολή, ένα έγγραφο που έχει παραποιηθεί, η καθαρογραφή παλαιών χειρόγραφων αποτελούν συχνό αντικείμενο εργασίας για τον δικαστικό γραφολόγο. Η δικαστική γραφολόγος Μαρία Μαχαιρίδου, με γραφείο στην Αθήνα και στην Σύρο, παρέχει εξειδικευμένες γραφολογικές υπηρεσίες σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και ακολουθώντας την πιο πρόσφατη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.

Η δικαστική γραφολόγος Μαρία Μαχαιρίδου παρέχει τις υπηρεσίες της με αντικειμενικότητα, αξιοπιστία και σεβασμό προς τους εκάστοτε εντολείς και αναλαμβάνει τη σύνταξη γραφολογικών εκθέσεων, την αξιολόγηση ή αντίκρουση αντίθετων εκθέσεων για χρήση ενώπιον των δικαστηρίων, κατόπιν ιδιωτικής εντολής, καθώς και τη διενέργεια γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης κατόπιν δικαστικού διορισμού.

γραφολόγος

γραφολόγος