Εξέταση πλαστών εγγράφων

Η δικαστική γραφολογία μπορεί να εφαρμοστεί για τον εντοπισμό  τυχόν νόθευσης/παραχάραξης εγγράφων και μέσω της γραφολογικής εξέτασης να δώσει απαντήσεις σχετικά:

  • με την ταυτοποίηση εκτυπωτών, γραφομηχανών και σφραγίδων
  • με την εξακρίβωση αλλοιώσεων, προσθηκών, τροποποιήσεων, διαγραφών σε αμφισβητούμενα έγγραφα.