Βιογραφικό

  • Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω,  μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών  από το 2003.
  • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ανάλυση Εγγράφων (MSc Document Analysis) του τμήματος Εγκληματολογικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Κεντρικού Λάνκασαϊρ του Ηνωμένου Βασιλείου (School of Forensic and Investigative Sciences, University of Central Lancashire, UK)​
  • Εγγεγραμμένη στους ισχύοντες καταλόγους πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών, Πειραιώς, Σύρου και υπόλοιπης επικράτειας.​
  • Επαγγελματικό Μέλος (MCSFS) της Chartered Society of Forensic Sciences, UK (Εταιρεία Εγκληματολογικών Επιστημών του Ηνωμένου Βασιλείου)​
  • Τακτικό Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Πραγματογνωμόνων Δικαστικών Γραφολόγων Εξεταστών γραφής και Εγγράφων (Π.Ε.ΔΙΚ.ΓΡΑΦ)

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  • 15th Symposium on Questioned Document Examination, September 19-21, 2012

  • 2012 Hellenic ACFE* Antifraud Conference, «Η Αντιμετώπιση του Φαινομένου της Απάτης», 18 Οκτωβρίου 2012.

*Association of Certified Fraud Examiners